ZWEMLESSEN

Zwemlessen
____________

Leren zwemmen is van levensbelang, in een waterrijk land als Nederland is het belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. Bij zwembad de Slag bieden wij zwemlessen aan voor A.B.C . In deze folder leest u onze visie op zwemles. Uiteraard  komen ook alle praktisch zaken aan bod.

VISIE
Het is goed als u van te voren nadenkt of onze visie op zwemonderwijs aansluit bij uw verwachtingen. Wij kijken naar een kind als een individu met eigen mogelijkheden. Ieder kind is dus uniek en dat maakt dat de leerweg van het kind ook individueel is. In onze lesmethode is ons belangrijkste uitgangspunt een veilige en vertrouwde leeromgeving. In die omgeving willen we het kind zoveel mogelijk ruimte bieden voor een eigen leertraject. Daarom hebben we ook speciale lesgroepen voor leerlingen met een beperking of leerlingen met een beperking die meer aandacht nodig hebben. Wij noemen dat AMANI zwemmen (Als Meer Aandacht Nodig Is). De afspraken over veiligheid die wij onderling hebben gemaakt staan in ons veiligheidsprotocol. Dit protocol hebben we laten bekrachtigen door de Stichting Zwembadkeur: wij zijn in het trotse bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon.

METHODE
Het programma van het Zwem ABC houdt in dat kinderen een brede doorlopende opleiding krijgen. Dat betekent dat alle onderdelen vanaf het begin tot het eind aan bod komen, oplopend in moeilijkheidsgraad. Belangrijk bij leren zwemmen is dat het kind watervrij is in het water en daarbij de ademhaling beheerst. Bij het aanleren van de zwemslagen onderscheiden wij een aantal fasen: het beheersen van de beenslagen, de schoolslag combinatie en het voorbereiden op de drie diploma’s. Leren zwemmen gaat door oefenen en dat kost tijd. Het heeft ook te maken met de aanleg en leerrijpheid van uw kind. In ons aanbod hebben wij de volgende keuzes gemaakt: wij geven lessen van 45 minuten met een frequentie van eenmaal per week. Kinderen die om enige reden extra aandacht of tijd nodig hebben bieden wij de mogelijkheid om een keer extra te komen. Deze kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging. De kinderen beginnen in het 1ste bad, bij de vervolgbaden krijgen ze wel een andere badjuf of badmeester. Om toch recht te kunnen doen aan het individuele leertempo, kan het soms nodig zijn een kind in een groep te plaatsen die beter past bij het niveau. Jonge kinderen leren voornamelijk door zien en doen. De groepsgrootte is daarom relatief van minder groot belang voor het leerproces. Wij kiezen voor een groepsgrootte van 10 omdat een zwemonderwijzer bij die grootte voldoende aandacht kan schenken aan het leerproces in de groep.

N.R.Z
Erkend door de Nationale Raad Zwemdiploma’s. De Nationale Raad Zwemdiploma’s heeft in 1998 in samenwerking met alle zwembaden een nieuw opleidingsprogramma opgesteld en ingevoerd. Het is afgestemd op de eisen van deze tijd waarin jonge kinderen zich in relatief grote zwembaden onder moeilijke omstandigheden als golfslag moeten redden. Dat programma is het ZwemABC. De NRZ houdt toezicht op de kwaliteit van de zwemvaardigheid van onze leerlingen. Elk jaar moeten wij de erkenning van de NRZ opnieuw verdienen. Een erkend zwembad herkent u aan de speciale sticker bij de ingang. Neem zeker eens een kijkje op de website www.npz-nrz.nl  . Het A- en B-diploma zijn tussenfasen op weg naar zwemveiligheid en daarom bieden wij de totale opleiding aan voor een vaste prijs. U bepaalt echter zelf of uw kind de gehele opleiding volgt. Heeft uw kind al zwemles gehad, dan kan het instromen. Het tarief is dan gerelateerd aan het niveau.

OPGAVE
Inschrijven via de receptie

Bij inschrijving via de receptie betaalt u de inschrijfkosten en plaatsen wij uw kind op de oproeplijst, mits u akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Vraag hiernaar aan de receptie. U kunt dan de toegangspas gelijk mee nemen Voor  het  overige is de procedure gelijk aan inschrijving via internet.

Wij streven ernaar om uw kind rond de vijfde verjaardag op te roepen. In de meeste gevallen lukt dat afhankelijk van uw en onze mogelijkheden. Wij houden bij plaatsing zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. Het inschrijfgeld bedraagt €12,20.

Bij inschrijving krijgt u gelijk een lespas waarmee uw kind onder begeleiding van een betalende volwassen bezoeker gratis kan oefenen tijdens recreatieve uren. Uw zoon/dochter stroomt na het behalen van het A-diploma door naar de zwemlessen voor diploma B en C. U moet dit wel opgeven bij de receptie. Als uw kind de smaak van bewegen in water te pakken heeft dan kan het doorgaan naar de Zwemclub De Grunte. Folders kunt u krijgen bij de receptie. Bij de eerste les betaalt u het lesgeld contant, via pin of via automatische incasso in 14 maandelijkse termijnen. Wij activeren het zwemlespasje dat u bij inschrijving heeft ontvangen. De geldigheidsduur van het ZwemABC-pasje is twee jaar. Heeft uw kind na twee jaar de diploma’s nog niet behaald dan verlengen wij het pasje, mits er niet te vaak zonder reden is verzuimd. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij extra kosten in rekening brengen.

LESPERIODE
Tijdens de eerste les krijgt u nog praktisch informatie van de zwemonderwijzer en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de lesperiode zullen wij regelmatig met elkaar communiceren. Daarnaast houden wij regelmatig openbare lessen. Ook op de website www.deslag-hardenberg.nl kunt u informatie over zwemles vinden. Alles wat van belang is voor het leerproces kunt u kwijt aan de zwemonderwijzer(es). Ook kunt u contact opnemen met de locatiemanager of de receptie van de Slag. Dat kan persoonlijk, via telefoon of mail.

WACHTPERIODE
In de periode voordat uw kind de oproep krijgt, kan uw kind gratis gebruik maken van recreatief zwemmen op vertoon van de pas en onder begeleiding van een betalende volwassen begeleider.

PRAKTISCHE ZAKEN
Uw kind moet in het diepe bad oefenen met kleding aan. Voor het diploma A een lange broek, shirt met lange mouwen en waterschoenen. Voor B een lange broek, shirt met lange mouwen en waterschoenen en voor zwemdiploma C een lange broek, shirt met lange mouwen, regenjas en waterschoenen. Tip: geef uw kind een plastic zak mee waarin de natte kleding kan. Wegens hygiënische redenen mag u de zwemzaal niet betreden met schoenen. Dit om het krijgen van voetwratten en schimmelinfectie te voorkomen. De eerste zwemles krijgt u een paar schoenhoesjes aangeboden. Elk ander paar dat u denkt nodig te hebben kost € 0,50 euro. Uiteraard kunt u ook eigen badslippers meenemen. Wij stellen het op prijs als u aan ons doorgeeft dat uw kind door bepaalde omstandigheden een les niet kan volgen. U kunt dit telefonisch of per mail doen. Bij langdurige afwezigheid zetten wij de leskaart stop. Omdat wij een maximum aantal leerlingen hanteren kunnen verzuimde lessen niet worden ingehaald in een andere groep.

In de schoolvakanties geven wij geen zwemles.

DIPLOMAZWEMMEN
Op enig moment beheerst uw kind de vaardigheden die nodig zijn om voor het diploma te kunnen zwemmen. In een proefsituatie oefenen we het examen. Uw kind krijgt daarvoor een uitnodig mee. Gaat het proefzwemmen goed, dan ontvangt uw kind het diplomazwemformulier. Dit formulier levert u tenminste 3 dagen voor het diplomazwemmen ingevuld in bij de receptie. Het diplomazwemmen is een belangrijke en spannenede gebeurtenis voor uw kind. Maar het is ook een feestelijke gebeurtenis en uw aanwezigheid wordt dan ook op prijs gesteld.

TIJDEN ZWEMLES
Het volgen van de zwemlessen is mogelijk op de volgende dagen en tijden: Zwemlessen A, B en C. De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 15.30 uur en 18.00 uur. Op vrijdag bovendien tussen 13.15 uur en 15.00 uur. Op zaterdag zijn er zwemlessen tussen 08.15 uur en 12.30 uur. Op vrijdagmiddag hebben wij alleen zwemles in het ondiepe gedeelte, als uw kind dan naar het diepe bad mag, kan dat niet op dezelfde tijd. Het aanbod in groepen C is iets kleiner dan voor A en B waardoor u misschien van lestijd moet veranderen. Uiteraard in overleg. Bij opgave kunt u aangeven op welke dagen en tijden u beslist niet kunt.

Tarieven 2020
De kosten van een ZwemABC kaart bedragen € 596,70.

Instroom tarieven:
2e bad € 403,25
3e bad € 331,40
4e bad € 252,70

Amani A en B € 514,50