Onze visie

ONZE VISIE
_________

Is uw kind klaar voor een volgend niveau dan wordt het zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar het volgend bad. Zo leiden we op van A tot C.

We hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en het zwembad. Om u een goed beeld te geven van de vorderingen van uw kind maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunt u thuis de vorderingen volgen.

Individueel traject voor ieder kind.
Wij hebben het traject voor het A diploma opgedeeld in 5 niveaus. In ieder niveau krijgt uw kind een andere instructeur.

1. Watervrij worden
2. Aanleren beenslagen (schoolslag enkelvoudige rugslag en de crawlslagen)
3. Aanleren combinatie (armen en benen) afbouwen drijfmiddelen
4. Overgang naar het wedstrijdbad. Afstanden vergroten en onder water zwemmen
5. Laatste fase voor het afzwemmen.

De kinderen krijgen les voor A in groepen van maximaal 10 kinderen, voor B en C zijn de groepen soms groter.