Onze visie

Onze visie

In onze manier van lesgeven gaan we uit van de individuele mogelijkheden van ieder kind. Uw kind wordt ingedeeld op zijn of haar niveau en dat blijft zo gedurende het hele traject.

Is uw kind klaar voor een volgend niveau dan wordt het zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar het volgend bad. Zo leiden we op van A tot C. We hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en het zwembad. Om u een goed beeld te geven van de vorderingen van uw kind maken wij gebruik van een registratiesysteem. Hiermee kunt u thuis de vorderingen volgen. Eens per twee maanden is er een kijkles, klik hier voor alle data. Tijdens deze les kunt u de vorderingen van dichtbij zien en vragen stellen aan de instructeur. U bent gedurende de hele les welkom, slofjes voor over uw schoenen zijn te koop bij de receptie voor 50 cent, u kunt ook badslippers aan doen.


Individueel traject voor ieder kind. Wij hebben het traject voor het A diploma opgedeeld in 5 niveaus. In ieder niveau krijgt uw kind een andere instructeur.
1. Watervrij worden
2. Aanleren beenslagen (schoolslag enkelvoudige rugslag en de crawlslagen)
3. Aanleren combinatie (armen en benen) afbouwen drijfmiddelen
4. Overgang naar het wedstrijdbad. Afstanden vergroten en onder water zwemmen
5. Laatste fase voor het afzwemmen. 

De kinderen krijgen les voor A in groepen van maximaal 10 kinderen, voor B en C zijn de groepen soms groter.

 

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het voordat mijn kind zijn A-diploma heeft?
Dit is nooit nauwkeurig te zeggen maar gemiddeld doen de kinderen hier 52 lessen over hun A-diploma. Bedenk wel dat de schoolvakanties uitvallen. We geven ongeveer 40 weken in een schooljaar les. Voor het A-diploma van het gemiddelde kind ben je dus zo 15 maanden onderweg. Voor B en C is dit beduidend minder, ongeveer 10 lessen.

Waar worden de kinderen opgehaald?
De kinderen worden uit de kleedkamer gehaald door de bad juf/meester

Wat moet ik met het pasje doen?
Het pasje moet elke zwemles bij het poortje door de paslezer worden gehaald, dan kan men zien wie aanwezig is geweest.

Kan ik op dezelfde dag blijven lessen tot mijn kind het C-diploma heeft?
We proberen de kinderen zoveel mogelijk op dezelfde tijd en dag te laten zwemmen. Dit lukt meestal wel, soms is er een kleine wachtlijst voor B of C.

Kan ik in termijnen betalen?
Dat kan via een automatische incasso, alleen voor ABC, instroom 2e, 3e en 4e en AMANI.

Moet mijn kind gelijk kleren aan?
U krijgt een briefje mee waarop staat wat en wanneer uw kind kleren mee mag om het gekleed zwemmen te gaan oefenen.

Hoe gaat het met Proef/Diplomazwemmen?
Van de lesgever krijgt men een briefje mee dat men kan proefzwemmen, als het proefzwemmen gehaald is krijgt men opnieuw een briefje mee voor het diplomazwemmen. Dit briefje graag 5 dagen voor het diplomazwemmen inleveren bij de receptie. U bent van harte welkom bij het diplomazwemmen!

Mag ik foto’s maken?
Dit is opgenomen via het privacy beleid van het zwembad, dit is hier te vinden. Voor het maken van foto’s houden wij ons aan de onderstaande uitgangspunten:
• Wanneer de klant herkenbaar op de foto kan komen wordt er schriftelijk toestemming voor gevraagd, deze toestemming wordt bewaard zolang dit wettelijk noodzakelijk is.
• Wanneer de klant niet herkenbaar op de foto komt zal geen toestemming worden gevraagd.

Wat als ik niet kan met proef of diplomazwemmen?
Dan is het de eerst volgende keer wanneer het diplomazwemmen is voor het desbetreffende diploma.

Afmelden kinderen zwemles
U kunt uw kind afmelden via 0523-289465 of info@deslaghardenberg.nl, de les kan niet worden ingehaald.

Mag mijn kind zwemmen met zwembril?
Dit is toegestaan op medische gronden.

Mag mijn kind gratis zwemmen op het pasje?
Ja zolang uw kind op de wachtlijst staat of op zwemles zit kan hij/zij gratis zwemmen onder begeleiding van een betalende volwassene die de zwemkunst machtig is.

Ik ben mijn pasje kwijt.
U kunt dan een duplicaat pas kopen bij de receptie voor 3,50

WIJZIGINGEN M.B.T DE LESSEN WORDEN OP DE WEBSITE GEZET EN NAAR U GESTUURD PER E-MAIL. (KIJK OOK IN DE ONGEWENSTE MAIL)

 

 

Zwemlessen