Licentie Zwem-ABC

Licentie Zwem-ABC

Zwembad de Slag beschikt over de licentie Zwem-ABC. Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.


Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar kan worden afgezwommen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Nu maken we een volgende stap en komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder. Iedere ouder vindt het belangrijk dat zijn of haar kind les krijgt van een goed opgeleide zwemonderwijzer die gescreend is en een VOG heeft. De zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, mogen het Zwem-ABC niet meer uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.

N.R.Z

Erkend door de Nationale Raad Zwemveiligheid. De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft in 1998 in samenwerking met alle zwembaden een nieuw opleidingsprogramma opgesteld en ingevoerd. Het is afgestemd op de eisen van deze tijd waarin jonge kinderen zich in relatief grote zwembaden onder moeilijke omstandigheden als golfslag moeten redden. Dat programma is het Zwem-ABC. De N.R.Z houdt toezicht op de kwaliteit van de zwemvaardigheid van onze leerlingen. Elk jaar moeten wij de erkenning van de N.R.Z opnieuw verdienen. Een erkend zwembad herkent u aan de speciale sticker bij de ingang. Neem zeker eens een kijkje op de website www.nrz-nl.nl. Het A- en B-diploma zijn tussenfasen op weg naar zwemveiligheid en daarom bieden wij de totale opleiding aan voor een vaste prijs. U bepaalt echter zelf of uw kind de gehele opleiding volgt. Heeft uw kind al zwemles gehad, dan kan het instromen. Het tarief is dan gerelateerd aan het niveau.


Meldpunt N.R.Z

Vertrouwenspunt Sport & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF


De Nationale Raad Zwemveiligheid | N.R.Z streeft - met de branche - naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.


Vertrouwenspunt Sport Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.


Vertrouwelijk Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling Het Vertrouwenspunt Sport is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Begeleiding De vertrouwenspersoon kan door het Vertrouwenspunt Sport worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.

Zwemlessen